Doula / Förlossningsstöd

En extra stödperson under er förlossning

 

 

SPIRA Förlossningsdoula Doula Förlossningsstöd

Förlossningsdoula 
Närvarande stöd genom graviditet och förlossning 

För antingen förlossning på förlossningsavdelning eller hemmafödsel, med eller utan barnmorska. Jag tar som doula inget medicinskt ansvar vid födseln, så om ni önskar bli assisterade av en hemmabarnmorska har jag samarbete med några sådana som ni kan kontakta. 

» Känna-in-möte (En fika på stan eller i hemmet för att se ifall du/ni som födande trivs ihop med mig som doula. Den här fikan binder oss inte till något, så om någon av oss känner sig osäker, tackar vi varandra och ni har möjlighet att hitta en annan doula. Om vi trivs ihop, så går vi vidare med vårt samarbete.)

» Förberedande samtal (2 träffar, gärna hemma hos dig/er där du/ni är avslappnade. Vi lär känna varandra mer, vi samtalar, jag informerar, svarar på frågor och vi övar på avslappningstekniker inför förlossningen m.m.)

» Jour (Jag är på jour från 10 dagar före till 10 dagar efter beräknad förlossning. Vanligt är att jag har en annan doula som jag delar jouren med, som ni också får chans att möta innan förlossningen.)

» Förlossningen (Du/ni ringer mig när förlossningen har dragit igång, så bestämmer vi utifrån er upplevelse ifall jag ska komma hem till er, eller om vi ska mötas lite senare på förlossningsavdelningen. Där stöttar jag dig som föder i avslappning och gör vad du ber mig om, och behöver, för att skapa en så positiv, avslappnad och trygg upplevelse som möjligt för dig. Har du din partner med dig, hjälps vi åt med detta och jag finns också som ett extra stöd för partnern.)

» Eftermöte (Inom två veckor efter förlossningen kommer jag hem till er och vi pratar om hur allt kändes, känns och knyter så ihop säcken.)

Investering: 9000kr för ett uppdrag inklusive det första känna-in-mötet och 2 förberedande samtal. För extra samtal tillkommer en kostnad på 600kr. Om du/ni bor utanför Karlstad Kommun tillkommer resekostnader.

 

SPIRA Förlossningsförberedande Samtal & Stöd

Förlossnings­förberedande samtal & stöd
För par eller ensamstående

För dig/er som inte önskar ha med en doula på er förlossning, men som gärna vill ha med er stärkande, lugnande verktyg och kunskap när ni själva ska in för att föda, kan ni få förlossningsförberedande samtal och stöd antingen hemma hos er, eller via telefon eller Skype. 

Med FUR-metoden (Föda Utan Rädsla) som främsta verktyg hjälper jag dig/er att hitta en trygghet inför födandet, ger dig övningar och ett tillitsfullt förhållningssätt till förlossningen, så att ni kan möta den mer förberedda och trygga. 

Boka Direkt

SPIRA Doula Förlossningsstöd Inhoppsdoula

Inhoppsdoula / Sista-minuten-doula 
I mån av tid, för den som bestämmer sig sent 

Denna tjänst erbjuder jag i mån av tid och möjlighet till:
- Dig/er som bestämmer sig väldigt sent för att ha med en doula, kanske till och med när värkarbetet redan satt igång.
- Vid de tillfällen jag inte har möjlighet att vara på 4 veckors jour.
- För er vars ordinarie doula får akut förhinder att delta när er förlossning drar igång.

Om jag när ni ringer mig, inte har något annat viktigt åtagande inbokat och jag har möjlighet att vara med och stötta er under förlossningen, så “hoppar jag in” som doula åt er. Som inhoppsdoula ingår alltså ingen garanti att jag kan, utan det är endast om det är möjligt för mig, som jag kommer att delta vid er förlossning. (Ett alternativ, om jag inte fysiskt har möjlighet att vara med under er förlossning då, är att jag ger er “telefonsupport”, se nedan)

Doulandets effekt är alltså inte beroende av att vi känner varandra sedan innan, utan jag känner in dig/er och vad du/ni behöver i stunden.

» Förlossningen (Du/ni ringer mig när förlossningen har dragit igång, och om jag har möjlighet, så bestämmer vi utifrån er upplevelse ifall jag ska komma hem till er, eller om vi ska mötas lite senare på förlossningsavdelningen. Där stöttar jag dig som föder i avslappning och gör vad du ber mig om, och behöver, för att skapa en så positiv, avslappnad och trygg upplevelse som möjligt för dig. Har du din partner med dig, hjälps vi åt med detta och jag finns också som ett extra stöd för partnern.)

» Eftermöte (Inom två veckor efter förlossningen kommer jag hem till er och vi pratar om hur allt kändes, känns och knyter så ihop säcken.)

Investering: 3000kr för ett fysiskt inhoppsuppdrag. Om du/ni bor utanför Karlstad Kommun tillkommer resekostnader.
Eller 1000kr för ett inhopps-telefonuppdrag. 

SPIRA Förlossningsstöd Doula Telefondoula

Telefondoula
För dig som bor långt borta eller inte kan ha med extra stödperson till förlossning 

Denna tjänst erbjuder jag i mån av tid och möjlighet till:
- Dig/er som bor långt, långt borta, och det inte finns någon annan doula som kan vara er behjälplig före eller under förlossningsarbetet.
- Dig/er som plötsligt kommer på att ni behöver stöd, och jag inte har möjlighet att ta mig till er i tid, men har möjlighet att ge er support över telefon
- Dig/er som inte kan eller får ta med en extra stödperson till förlossningen på sjukhuset 

» Förberedande samtal (För dig som anlitar mig i god tid innan förlossningen, kan vi hinna med 2 förberedande telefon- eller Skypesamtal. Vi lär känna varandra mer, vi samtalar, jag informerar, svarar på frågor och vi övar på avslappningstekniker inför förlossningen m.m.)

» Jour (Även här är jag på telefonjour från 10 dagar före till 10 dagar efter beräknad förlossning. Har jag inte möjlighet till detta, så kan jag endast erbjuda mig som “Inhoppsdoula”.)

» Förlossningen (Du/ni ringer mig när förlossningen har dragit igång och behöver stöd. Jag guidar dig i avslappning och ger dig verktyg för att hantera värkarna. Även över telefon, så försöker vi skapa en så positiv, avslappnad och trygg upplevelse som möjligt för dig. Om du har en partner vid din sida, är det möjligt att jag ger information och instruktioner till partnern, så att hen kan stötta dig optimalt. Kanske klarar ni er själva ett tag, och så kan ni ringa igen ifall ni behöver mer stöd senare under förlossningsarbetet.)

» Eftersamtal (Inom två veckor efter förlossningen rings vi igen och pratar om hur allt kändes, känns och knyter så ihop säcken.) 

Investering: 4000kr för ett fullt telefonuppdrag med förberedande samtal och jour
Eller 1000kr för ett inhopps-telefonuppdrag.

 

SPIRA Sara Gustafsson Doula Gravidmassör Gravidyogalärare

Sara Gustafsson 
Gravidmassör,
gravidyogalärare, doula,
mag- och bäckenmassör, bäckenbottentränare 

För att boka mig som Doula, maila info@spira.one och meddela er beräknade förlossningsdag samt önskemål. 

Jag är för närvarande främst aktiv i Värmland (med omnejd), men för telefon- och Skypeuppdrag kan du boka från valfri ort. 

SPIRA ODIS Organisationen för Doulor & Förlossningspedagoger i Sverige Doula.nu

ODIS – Organisationen för Doulor & Förlossnings­pedagoger i Sverige

Utdrag från ODIS' hemsida: 

En doula är en kvinna som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt. En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.

Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt “kvinna som ger omvårdnad”. Att kvinnor med erfarenhet från barnafödande hjälper andra kvinnor som föder barn är en urgammal företeelse.

I nästan alla tidsepoker och kulturer har det varit såhär. Mycket länge var det självklart att andra kvinnor, förutom barnmorskan, skulle samlas runt den födande kvinnan – för att dela med sig av sin erfarenhet, sin styrka, sitt lugn och sina praktiska kunskaper. Att föda med stöd av en doula är ett sätt att återknyta till den urgamla kvinnotraditionen.

POSITIV FÖRLOSSNINGSUPPLEVELSE

Doulan har en stark tilltro till kvinnans egen förmåga att föda. Hon vet att en positiv förlossningsupplevelse är av största betydelse, inte bara för barn och förälder utan också för samhället i stort. Om förlossningsupplevelsen blir positiv eller ej beror inte så mycket på var man föder, hur lång tid förlossningen tar eller hur mycket smärtlindring man använder. Det beror istället på vilket stöd man får, om man upplever att man blir sedd och respekterad och hur trygg man känner sig i förlossningssituationen. Alla blivande föräldrar har rätt att under förlossningen behandlas med värme och respekt. Detta är förutsättningarna för en god start på föräldraskapet. Doulans mål är att bidra till en förlossningsupplevelse som föräldrarna kan minnas med glädje.

KONTINUITET

Doulans främsta tillgångar och hjälp i hennes roll är hennes lugn, erfarenhet, hennes händer och röst samt den lyhördhet och ständiga närvaro hon har. Doulan försöker skapa en lugn och varm atmosfär som gör de blivande föräldrarna trygga i förlossningssituationen. Doulan finns för föräldrarna – hela tiden.

DOULAFFEKTEN 

Effekten av en stödjande doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat.

Med en doula minskar:Antalet kejsarsnitt med 50%Förlossningens längd med 25%Behovet av medicinsk smärtlindring med 30%Önskemål om ryggbedövning med 60%

Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.“The Doula Book”, M H Klaus, J H Kennell & P H Klaus, 2003 

Förstärker förlossningssmärta: 
RÄDSLA, ångest, otrygghet, brist på självtillit, brist på stöd, att frysa, spänning, felaktig eller ingen andning, ryggläge

Minskar förlossningssmärta: 
TRYGGHET, tro på sig själv, avslappning, stöd, förberedelse, riktig andning, värme, rörelse.