Förlossningsförberedande stöd

 

För dig som önskar stärkande, lugnande verktyg och kunskap när ni själva ska in för att föda, kan du få förlossningsförberedande samtal och stöd. 

Med FUR-metoden (Föda Utan Rädsla) som främsta verktyg hjälper vi dig att hitta en trygghet inför födandet, ger dig övningar och ett tillitsfullt förhållningssätt till förlossningen, så att du kan möta den mer förberedd och trygg. 

Vi kan även samtala om tiden efter förlossningen, ifall du har frågor kring amning, bärande, samsovning eller annat kring föräldralivet. 

Boka din tid första tid för förlossningsförberedande samtal så att du kan känna dig mer trygg och förberedd: 

Boka tid