Massageutbildning

Pelvic & Abdominal Release Massage™ PARM

Alltför många kvinnor har problem med sin mag- och bäckenhälsa och saknar information och möjlighet att lösa dessa problem. De massagetekniker och den kunskap som samlats i och med SPIRA’s behandlingar under åren vill vi sprida till fler, så nu bjuds du in till att hjälpa oss att hjälpa flera. Utbildningen är för dig som redan jobbar med någon form av kroppsterapi och känner att du vill specialisera dig på just kvinnohälsa. 

Om utbildningen
Utbildningen är uppdelad i 4 helgmoduler (fredag-söndag) som hålls i Stockholm eller Värmland. Däremellan läser du och gör praktik. 

Vi begränsar antalet deltagare till max 2 från varje stad/län per kursomgång. Detta för att kunna sprida massagen till fler städer, då efterfrågan ute i landet är stor.

Möjlighet finns även att gå som lärling med anpassat schema under längre period. Skicka in din ansökan nedan precis som om du skulle gå den ordinarie utbildningen, och klicka i att du önskar gå som lärling. 


Läroplan
Vi kommer i utbildningen gå igenom:
·     Anatomi, främst med fokus på bäckenområdet 
·     Kvinnans olika faser och besvär, vad de kan bero på och vad vi kan göra för att stödja kroppen 
·     Bindvävens roll i bäckensmärta, varför vi spänner oss och hur vi hjälper kroppen slappna av 
·     Kostens inflytande på bland annat våra hormoner och inflammationer
·     Annat som påverkar vår hälsa negativt respektive positivt 
·     Pressur- och massagetekniker för mag- och bäckenområdet 
·     Bäckenbottenträning för både avslappning och styrka 
·     Klientbemötande 
·     m.m. 
 
Mellan kursmodulerna
·     Du kommer under utbildningens gång få läsa utvalda böcker för att lära dig mer om ämnena.
·     Du ska mellan kurstillfällena utföra X antal behandlingar som praktik på testklienter och föra protokoll anvisat av läraren. Dessa lämnas sedan in till och gås igenom tillsammans med läraren.
 
Certifiering
·     Praktiskt prov: I slutet på kursen gör du ett praktiskt prov, där läraren utvärderar om du godkänts för att kunna bli certifierad. I bedömningen tas med klientmottagande, behandling, handlag, utförande och analys.
·     Certifiering: Erhålls när du haft 100% närvaro på utbildningstillfällena, genomfört och uppvisat protokoll från dina elevbehandlingar, visat god förståelse för innehållet i utbildningen, genomfört godkänt praktiskt prov, samt blivit godkänd av läraren. 

Praktisk information 
Plats:
Stockholm eller Värmland 
Datum:
 Utbildningen sträcker sig över 4 moduler och du deltar vid samtliga 
Tider:
Fredag-Söndag kl 10.00-18.00, 1 gång/månad 4 gånger
Pris:
5'500 kr per modul (för företag tillkommer moms). Kurslitteratur ingår i avgiften. 

Krav för sökande
·     Kvinna
·     Minst 25 år gammal
·     Ha erfarit behandlingarna Pelvic & Abdominal Release Massage™ själv som klient (kan även göras efter ansökan, innan utbildningsstart) 
·     Tidigare utbildning och/eller arbetslivserfarenhet av någon form av kroppsterapi eller vårdyrke 
·     Fylla i ansökningsformuläret nedan 

Det finstilta
·     Du behöver ha gjort dina elevbehandlingar och redovisat dessa inom 12 månader efter påbörjad utbildning. 
·     Betalning: Anmälningsavgiften om 5'500 kr betalas efter att du antagits efter intervju. Hela kursbeloppet betalas senast 1 månad innan första kursdatumet. Önskar du någon form av avbetalning, så kontakta oss. 
·     Avbruten utbildning: Anmälan är bindande och kursavgift återbetalas endast vid allvarlig sjukdom, för vilket läkarintyg kommer att krävas. Anmälningsavgiften återbetalas ej och övrig avgift återbetalas proportionellt räknat på hur långt in på utbildningen vi kommit. 
·     Försäkring: Eleven ansvarar själv för sina försäkringar, både under kursdatum, resa dit och därifrån, samt under praktik. Skolan och läraren hålls ej ansvarig för elevens handlande eller icke handlande.

Ansökningsformulär