Utbildning i Abdominal & Pelvic Release Massage™

Alltför många kvinnor har problem med sin mag- och bäckenhälsa och saknar information och möjlighet att lösa dessa problem. De massagetekniker och den kunskap som samlats i och med SPIRA’s behandlingar under åren vill vi sprida till fler, så nu bjuds du in till att hjälpa oss att hjälpa flera. Utbildningen är för dig som redan jobbar med någon form av kroppsterapi och känner att du vill specialisera dig på just kvinnohälsa. 

Om utbildningen
Utbildningen är uppdelad i 4 helgmoduler (fredag-söndag) som hålls i Stockholm. Däremellan läser du och gör praktik. Första utbildningsomgången sker under hösten 2019.

Vid denna första utbildning begränsar vi antalet deltagare till max 2 från varje stad/län. Detta för att kunna sprida massagen till fler städer, då efterfrågan ute i landet är stor.

Läroplan
Vi kommer i utbildningen gå igenom:
·     Anatomi och neurologi
·     Kvinnans olika faser och besvär
·     Överblick kring vad som påverkar vår hälsa negativt respektive positivt 
·     Pressur- och massagetekniker för mag- och bäckenområdet 
·     Bäckenbottenträning
·     Klientbemötande 
·     m.m. 
 
Mellan kursmodulerna
·     Du kommer under utbildningens gång få läsa utvalda böcker för att lära dig mer om ämnena.
·     Du ska mellan kurstillfällena utföra X antal behandlingar som praktik på testklienter och föra protokoll anvisat av läraren. Dessa lämnas sedan in till och gås igenom tillsammans med läraren.
 
Certifiering
·     Praktiskt prov: I slutet på kursen gör du ett praktiskt prov, där läraren utvärderar om du godkänts för att kunna bli certifierad. I bedömningen tas med klientmottagande, behandling, handlag, utförande och analys.
·     Certifiering: Erhålls när du haft 100% närvaro på utbildningstillfällena, genomfört och uppvisat protokoll från dina elevbehandlingar, visat god förståelse för innehållet i utbildningen, genomfört godkänt praktiskt prov, samt blivit godkänd av läraren. 

Praktisk information 
Plats:
Stockholm
Datum:
 Utbildningen sträcker sig över 4 moduler och du deltar vid samtliga: mars 2020, april 2020, maj 2020, juni 2020 (Om du inte kan dessa datum, men vill gå vid nästa tillfälle utbildningen erbjuds, så skicka gärna en intresseansökan och skriv detta i Övriga kommentarer) 
Tider:
Fredag-Söndag ca 1 gång/månad 4 gånger
Pris:
7'000 kr per modul = 28'000 kr (kurslitteratur ingår) Priser är inklusive moms.

Krav för sökande
·     Kvinna
·     Minst 25 år gammal
·     Ha erfarit behandlingarna Abdominal & Pelvic Release Massage™ själv som klient (kan även göras efter ansökan, innan utbildningsstart) 
·     Tidigare utbildning och/eller arbetslivserfarenhet av någon form av kroppsterapi eller vårdyrke 
·     Fylla i ansökningsformuläret nedan 

Det finstilta
·     Du behöver ha gjort dina elevbehandlingar och redovisat dessa inom 12 månader efter påbörjad utbildning. 
·     Betalning: Anmälningsavgiften om 7'000 kr betalas efter att du antagits efter intervju. Hela kursbeloppet betalas senast 1 månad innan första kursdatumet. Önskar du någon form av avbetalning, så kontakta oss. 
·     Avbruten utbildning: Anmälan är bindande och kursavgift återbetalas endast vid allvarlig sjukdom, för vilket läkarintyg kommer att krävas. Anmälningsavgiften återbetalas ej och övrig avgift återbetalas proportionellt räknat på hur långt in på utbildningen vi kommit. 
·     Försäkring: Eleven ansvarar själv för sina försäkringar, både under kursdatum, resa dit och därifrån, samt under praktik. Skolan och läraren hålls ej ansvarig för elevens handlande eller icke handlande.

Ansökningsformulär